Ukazał się album "Przyroda Bydgoszczy", w którym znalazło się kilka moich zdjęć. Wydawnictwo prezentuje zarówno florę i faunę Bydgoszczy jak również obszary chronionego krajobrazu. Album formatu 27cm x 27cm posiada 172 strony, został wydany przez BDW "Margrafsen"

Więcej na stronie wydawnictwa.