Dawno nie uzupełniałem informacji na stronie dlatego krótko podsumuję rok 2013 w trzech częściach. W pierwszej kilka informacji o konkursach w których otrzymałem nagrody i wyróżnienia.

-  I miejsce w konkursie Kujawsko - pomorska wieś w obiektywie.

-  I miejsce w lokalnym konkursie Worldwide Photo Walk w Koronowie.

-  Wyróżnienie w konkursie Gminy Powiatu Świeckiego w obiektywie.

 

 

Konkurs Kujawsko-pomorska wieś w obiektywie (I miejsce) został zorganizowany przez stowarzyszenie Aktywna wieś, jego celem była promocja wsi i jej walorów turystycznych. Nagrodzone zdjęcie wykonałem nad Jeziorem Świekatowskim podczas Gminnych Dożynek w 2007 r.


 

 

 

Konkurs Gminy Powiatu Świeckiego w obiektywie, w którym otrzymałem wyróżnienie został ogłoszony przez Starostwo Powiatowe w Świeciu. Jego zadaniem była promocja naszego regionu. Uroczyste wręczenie nagród i wystawa pokonkursowa miała miejsce podczas I międzynarodowego pleneru fotograficznego w Nowem organizowanego przez Fotonowiaków.

Zdjęcie wykonałem na zalanej łące pod Szewnem gdzie każdego roku gromadziły się łabędzie krzykliwe podczas przelotów.

 

 

 

Lokalny konkurs Worldwide Photo Walk zostal  po raz drugi zorganizowany w Koronowie przez Stowarzyszenie Szczęśliwa Dolina. Uczestnicy spotkali się w sobotę 5 października i spacerując po Koronowie oraz odwiedzając zamek w Nowym Jasińcu robili zdjęcia. Plon spaceru został oceniony przez uczestników oraz sponsorów. Wszystkie zdjęcia przesłane do konkursu można zobaczyć tutaj. W tym konkursie zająłem I miejsce.

Dwa zdjęcia z pięciu wysłanych do oceny poniżej:

Rynek w Koronowie

 

Cmentarz żydowski w Koronowie.

 

Wręczenie nagród

 

Nagrodzone prace można oglądać na stacji kolejowej w Koronowie.